Historia

Tu przypominamy nasze najważniejsze przedsięwzięcia do 2019 r. włącznie.

Październik 2017.
Złożyliśmy, w ramach Programu Ministra Kultury i Sztuki – Wspieranie Działań Muzealnych – wniosek o dofinansowanie wystawy “Bogu i Ojczyźnie”.
Dotacji, mimo odwołania, nie otrzymaliśmy.
Na fotografii obraz Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
Wystawa w rocznicę odzyskania Niepodległości, w 2018 r. – została otwarta.

Maj-Grudzień 2017.
Rozpoczęliśmy prace koncepcyjno-organizacyjne związane z przygotowaniem na rok 2018 wystawy – “Bogu i Ojczyźnie. Kościół w czasie odzyskiwania Niepodległości” obejmującej wiek XIX – po Bitwę Warszawską w 1920 r. Wystawa we współpracy z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz Archiwum Akt Nowych.

Maj-sierpień 2017.
Kontynuowaliśmy kwerendę związaną
z planowaną wystawą Vorago rerum, która ma pokazać najcenniejsze zabytki sztuki, pochodzące ze zbiorów muzeów diecezjalnych, świątyń, archiwów i skarbców kościelnych. Przeprowadziliśmy wstępne rozmowy
z Dyrekcją Zamku Królewskiego
w Warszawie, potencjalnym miejscem prezentacji wystawy.


Listopad-grudzień 2016.
11 listopada 2016 r. podczas uroczystości otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zostały zaprezentowane płaskorzeźby prof. Gustawa Zemły – “Wrota do przeszłości”, “Caritas”. Pokazany został także gipsowy portret Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przygotowaliśmy folder informacyjny, który był dostępny bezpłatnie. Przy tym przedsięwzięciu współpracowaliśmy z Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego.

Sierpień 2016.
We współpracy z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przygotowywaliśmy realizację wystawy malarstwa norweskiego artysty Hakona Gulvaga w Pelplinie. Projekt tymczasem nie doszedł do skutku.

Lipiec 2020.
Uruchomiliśmy demonstracyjną wersję strony internetowej poświęconej twórczości Prof. Wojciecha Sadleya.

Czerwiec-sierpień 2016.
Podjęliśmy przygotowania do realizacji wystawy eksponatowej pt. Vorago rerum, która zaprezentuje najcenniejsze przykłady sztuki ziem polskich, pochodzące ze zbiorów muzeów i skarbców diecezjalnych. Przeprowadziliśmy kwerendy w muzeach w Poznaniu, Wrocławiu, Siedlcach, Sandomierzu, Tarnowie, Płocku i Krakowie.

Czerwiec 2016.
Z okazji wystawy “Wrota Miłosierdzia. Rzeźby prof. Gustawa Zemły” przygotowaliśmy album. Wstęp napisał bp Michał Janocha; książka prezentuje jeden z cyklów płaskorzeźb G. Zemły pt. “Caritas”. Reprodukcje 15 płaskorzeźb drukowane są w naturalnej wielkości. W uzupełnieniu zobaczyć można także zdjęcia wybranych rzeźb, które pokazywane są na wystawie.

Czerwiec-listopad 2016.
W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zorganizowaliśmy wystawę – “Wrota Miłosierdzia”. Ekspozycja zaprezentowała cztery cykle płaskorzeźb Prof. Gustawa Zemły oraz interesujący wybór rzeźb kameralnych.

Kwiecień 2016.
W Pelplinie planowane jest powstanie stałej Galerii Sztuki Współczesnej przy Muzeum Diecezjalnym.
Fundacja Promocji Sztuk będzie w tym przedsięwzięciu brać udział. Dołączymy się do “komponowania” zbiorów Galerii.
Będzie to ważne miejsce na mapie polskiej kultury naszych czasów – stanie się wartościową ofertą dla licznie odwiedzających Pelplin turystów, miłośników piękna i sztuki z Polski i zagranicy, którzy odwiedzają najcenniejszy zabytek Pelplina – katedrę.

Kwiecień 2016.
Przygotowaliśmy jako depozyt do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie dwie rzeźby Prof. Stanisława Kulona.
W pelplińskiej katedrze, w krużgankach i w prezbiterium za ołtarzem głównym eksponowane są: “Pieta XX wieku” i “Chrystus w grobie”. Depozyt jest bezterminowy. Transport dzieł do Pelplina przeprowadziła firma Renesans Trans Exhibitions.
Na fotografii “Pieta XX wieku” – w pracowni Artysty.

Styczeń 2016.
Przygotowaliśmy demonstracyjną wersję strony internetowej dokumentującej twórczość Prof. Stanisława Kulona.

2015.
W lutym zdemontowaliśmy wystawę projektów Jerzego Nowosielskiego.
Staraliśmy się być aktywni w Internecie. Współpracowaliśmy Profesorami: Stanisławem Kulonem, Wojciechem Sadleyem i Gustawem Zemłą oraz Panią prof. Joanną Stasiak – kolekcja malarstwa śp. prof. Janusza Kaczmarskiego.

Grudzień 2014-luty 2015.
Zrealizowaliśmy wystawę prac Jerzego Nowosielskiego z okresu realizacji polichromii w kościele pw. Opatrzności Bożej w Wesołej k. Warszawy. Modele
i projekty przechowywane są w kolekcji prywatnej.
Na fotografii model-projekt prezbiterium w kościele w Wesołej – zrealizowany.

Październik 2014.
Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie wystawy rzeźb Prof. Jerzego Fobera pt. “Kto ma oczy do patrzenia, niech słucha”.
Projekt nie zyskał wsparcia i nie został zrealizowany.
Na fotografii jedna z rzeźb (fragment) prof. J. Fobera pokazywana na wystawie w Szymbarku w 2015 r.

Październik-grudzień 2014.
Fundacja była współorganizatorem wraz z Miastem Pelplin, Koncertów Czwartkowych w Muzeum Diecezjalnym.

Październik-listopad 2014.
Z Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej działającym przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego przygotowaliśmy w Muzeum Diecezjalnym wystawę płaskorzeźb i rzeźb prof. Gustawa Zemły.
Ekspozycja zainaugurowała sympozjum naukowe pt. “Badania nad sztuką sakralną XIX i XX wieku. Mesjanizm polski i martyrologia narodowa”.

Październik 2014.
Udostępniliśmy fotografie płaskorzeźb Prof. Stanisława Kulona (z cyklu “Świadectwo 1939-1946”) do książki Zofii Bladowskiej. Pozycja zawiera wspomnienia czterdziestu osób, w większości mieszkańców Lęborka i okolic, których losy rzuciły na daleką Syberię i stepy Kazachstanu.

Wrzesień-październik 2014.
Wystawa płaskorzeźb Prof. Stanisława Kulona w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej pt. “Świadectwo 1939-1946”.
Podczas wernisażu wystawy z udziałem JE Stanisława Kardynała Dziwisza, odbyła się także promocja książki Piotra Szubarczyka – “Czerwona Apokalipsa”, wydana przez Wydawnictwo AA i Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy. Książka jest ilustrowana płaskorzeźbami Prof. S. Kulona.

Czerwiec 2014.
We współpracy z Akademią Sztuk Pięknych podjęliśmy starania zmierzające do upamiętnienia Prof. Ireny Wilczyńskiej (1907-1978) – wybitnej artystki, pedagoga, wykładowcy.
W galerii Akademii Sztuk Pięknych zorganizowana miała być (w 2015 r.) wystawa prac prof. I. Wilczyńskiej. Z tej okazji planowane było wydanie albumu monograficznego. 
Projekt nie został zrealizowany.
Na fotografii jeden z obrazów prof.
I. Wilczyńskiej z cyklu “Bukiety”.

Czerwiec-grudzień 2014.
Prezydent Miasta Starogard Gdański i Fundacja Promocji Sztuk zaprosili na cykl koncertów muzycznych do Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim pt. „Kameralnie w Muzeum”.

Marzec-kwiecień 2014.
Wystawa tkanin Prof. Wojciecha Sadleya w gościnnym Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.

Czerwiec-sierpień 2013.
Wystawa płaskorzeźb i rzeźb Prof. Gustawa Zemły była pierwszą wystawą zorganizowaną przez Fundację.
Przygotowaliśmy także album, w którym znalazły się reprodukcje czterech cyklów płaskorzeźb w naturalnej wielkości.

Kwiecień 2013 r.
Powstała Fundacja Promocji Sztuk.
Jej celem jest promowanie i animacja wszelkich przejawów historycznej i współczesnej artystycznej działalności twórczej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promowanie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą,
b. promowanie młodych twórców,
c. działania na rzecz zabezpieczenia i konserwacji dzieł sztuki, szczególnie kolekcji pozostających w zbiorach prywatnych.
d. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów także zagranicznych,
e. organizowanie wystaw, koncertów,  wernisaży prac twórców w kraju i za granicą,
f. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturowej w systemie edukacji pozaszkolnej na wszystkich poziomach,
g. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.